مطالب توسط hjaferi

ما در حال استعدادیابی هستیم

منیر برای استعدادها ارزش بالایی قائل است. استعداد باید کشف شود، رشد یابد، پرورش یابد و در مسیر پیشرفت خود قرار بگیرد. استعدادیابی فرآیندی متفاوت از جذب و استخدام است. استعدادیاب‌ها به دنبال کشف استعدادهای ویژه و ناب هستند؛ در حالی که در فرآیند جذب و نیرویابی هدف جایگزینی یا پوشش یک جای خالی است! […]

داستان منیر

شرکت ارزش آفرینی منیر (پردازش داده منیر سابق)‌با مسئولیت محدود و شماره ملی ۱۰۷۴۰۱۰۱۶۱۶ از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز کرده است. ما در این مجموعه در ابتدای کار در فضای دانشگاهی و دانشجویی، به فعالیت‌های طراحی و توسعه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای سازمان‌ها و کسب‌وکارها پرداختیم. محل کار اولیه منیر، […]